Υπηρεσίες

H ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, είναι μια εταιρία που σαν στόχους της είχε από χρόνια τρία πράγματα:

α) Τη Διακίνηση και διανομή προϊόντων πάσης φύσεως από την Αττική στην Κρήτη (Χανιά – Ρέθυμνο – Ηράκλειο – ’γιο Νικόλαο) και από την Κρήτη αντίστοιχα στην Αθήνα.

Η εταιρία μας φροντίζει με ταχύτητα και ασφάλεια, οι πελάτες σας αα παραλαμβάνουν εμπορεύματα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, και τους νομούς της Κρήτης.

Όλα τα οχήματά μας διαθέτουν:

 • Υδραυλικές πόρτες
 • Παλετοφόρα πεζού χειριστού
 • Συνοδηγό – βοηθό, εάν αυτό απαιτείται

Επίσης, στις εγκαταστάσεις μας, παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

 • Συσκευασία σε χαρτοκιβώτια / αποσυσκευασία
 • Παλετοποίηση
 • Προσωρινή αποθήκευση

β) Τη Μετακόμιση οικοσκευών στους παραπάνω προορισμούς από την Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας.

 • Πλήρης συσκευασία υαλικών, πινάκων, έργων τέχνης, κουζινικών, ηλεκτρονικών ρουχισμού κ.λ.π. με τα καλύτερα υλικά.
 • Πλήρης συσκευασία (και αποσυσκευασία) επίπλων
 • Ειδικά ανυψωτικά μηχανήματα μετακομίσεων.
 • Μεταφορές οικοσυσκευών με κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα, επενδεδυμένα εσωτερικά με μοκέτα.
 • Ειδικευμένο, μόνιμο προσωπικό, στην μεταφορά και συσκευασία της οικοσυσκευής σας.

γ) Την Εσωτερική μετακόμιση οικοσκευών και μεταφορά διαφόρων προϊόντων από μια περιοχή της Αθήνας ή των νομών της Κρήτης σε μια άλλη.
Αναλογιζόμενοι την πίεση και το άγχος που επιφέρει μια μετακόμιση σπιτιού – είτε τοπική, είτε Αθήνα – Κρήτη, θέλουμε να σας αποφορτίσουμε θυμίζοντάς σας ορισμένες λεπτομέρειες για μια ομαλή μετακόμιση: