Χρήσιμες συμβουλές

Αναλογιζόμενοι την πίεση και το άγχος που επιφέρει μια μετακόμιση σπιτιού – είτε τοπική, είτε ΑθήναΚρήτη, θέλουμε να σας αποφορτίσουμε θυμίζοντάς σας ορισμένες λεπτομέρειες για μια ομαλή μετακόμιση:

Πριν:

  • Φροντίστε εγκαίρως να πουλήσετε ή να χαρίσετε τα είδη που δεν πρόκειται να μεταφέρετε.
  • Φροντίστε να μη ξεχάσετε να παραλάβετε τυχόν ρουχισμό, χαλιά, κουβέρτες που έχετε αφήσει στο καθαριστήριο.
  • Φροντίστε να ενημερώσετε τους φίλους, συναδέλφους, συνεργάτες σας με τη νέα διεύθυνση σας.
  • Φροντίστε να ενημερώσετε το ταχυδρομείο σας με τη νέα σας διεύθυνση για την προώθηση της αλληλογραφίας σας.
  • Για τη δική σας διευκόλυνση, και μόνο, και με την πρόθεση να σας μειώσουμε το άγχος σας, μπορούμε να σας φέρουμε κιβώτια πριν την ημερομηνία μεταφοράς σας προκειμένου να τοποθετήσετε ορισμένα αντικείμενα επιλογής σας. Συστήνουμε όμως να αφήσετε τα ευπαθή και εύθραυστα αντικείμενα για εμάς τους επαγγελματίες.
  • Φροντίστε την απόψυξη του ψυγείου σας την ημέρα πριν τη μεταφορά, σε περίπτωση που χρειάζεται.
  • Φροντίστε για τη διακοπή και εξόφληση των λογαριασμών σας, (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η, Ε.Υ.Δ.Α.Π)

Κατά τη διάρκεια

  • Φροντίστε να ελέγξετε τους χώρους του σπιτιού σας και τυχόν ντουλάπες, αποθήκες κλπ., για ξεχασμένα είδη πριν την αναχώρηση των συσκευαστών μας.

Μετά

  • Φροντίστε αφού παραδοθεί η οικοσκευή σας, να ελέγξετε άμεσα για τυχόν ζημιές ή απώλειες και ενημερώσετε τον ανταποκριτή μας (Αθήνας ή Κρήτης) για να σας καθοδηγήσουμε σχετικά με την ασφαλιστική δήλωση.

Ευχόμαστε σε σας και στην οικογένειά σας ότι καλύτερο στο νέο τόπο κατοικίας σας και είμαστε στη διάθεσή σας για ότι περαιτέρω πληροφορίες χρειαστείτε.